112820 Mã Vùng

Guder | Ethiopia

Thông tin chi tiết
Thành phố:Guder
Múi giờ:Giờ Đông Phi
Giờ địa phương:Thứ Sáu 05:56
Mã Vùng liên quan:11270112771128311284112850112860