Fiji | Mã Vùng

Mã Vùng tại Fiji

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Phi-gi


Thành phố đông dân nhất trong Fiji


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +679

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
32SuvaKhu vực Trung tâm, FijiPhi-gi77366Giờ Fiji18:05 Th 6UTC+12
33SuvaKhu vực Trung tâm, FijiPhi-gi77366Giờ Fiji18:05 Th 6UTC+12
332Phi-giGiờ Fiji18:05 Th 6UTC+12
334Phi-giGiờ Fiji18:05 Th 6UTC+12
34SuvaKhu vực Trung tâm, FijiPhi-gi77366Giờ Fiji18:05 Th 6UTC+12
60Phi-giGiờ Fiji18:05 Th 6UTC+12
65SigatokaPhi-giGiờ Fiji18:05 Th 6UTC+12
66LautokaKhu vực Tây, FijiPhi-gi52500Giờ Fiji18:05 Th 6UTC+12
67NadiKhu vực Tây, FijiPhi-gi42284Giờ Fiji18:05 Th 6UTC+12
7Digicel FijiDi độngPhi-giGiờ Fiji18:05 Th 6UTC+12
88LabasaKhu vực Bắc, FijiPhi-gi27949Giờ Fiji18:05 Th 6UTC+12
92Vodafone FijiDi độngPhi-giGiờ Fiji18:05 Th 6UTC+12
99Vodafone FijiDi độngPhi-giGiờ Fiji18:05 Th 6UTC+12
Trang 1