Fiji | Mã Vùng

Mã Vùng tại Fiji

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Phi-gi


Thành phố đông dân nhất trong Fiji


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +679

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
32SuvaKhu vực Trung tâm, FijiPhi-gi77366Giờ Fiji11:42 Th 6UTC+13
33SuvaKhu vực Trung tâm, FijiPhi-gi77366Giờ Fiji11:42 Th 6UTC+13
332Phi-giGiờ Fiji11:42 Th 6UTC+13
334Phi-giGiờ Fiji11:42 Th 6UTC+13
34SuvaKhu vực Trung tâm, FijiPhi-gi77366Giờ Fiji11:42 Th 6UTC+13
60Phi-giGiờ Fiji11:42 Th 6UTC+13
65SigatokaPhi-giGiờ Fiji11:42 Th 6UTC+13
66LautokaKhu vực Tây, FijiPhi-gi52500Giờ Fiji11:42 Th 6UTC+13
67NadiKhu vực Tây, FijiPhi-gi42284Giờ Fiji11:42 Th 6UTC+13
7Digicel FijiDi độngPhi-giGiờ Fiji11:42 Th 6UTC+13
88LabasaKhu vực Bắc, FijiPhi-gi27949Giờ Fiji11:42 Th 6UTC+13
92Vodafone FijiDi độngPhi-giGiờ Fiji11:42 Th 6UTC+13
99Vodafone FijiDi độngPhi-giGiờ Fiji11:42 Th 6UTC+13
Trang 1