65 Mã Vùng

Sigatoka | Fiji

For the banana disease, see Black sigatoka. (pronounced as Singatoka) is a town in Fiji. It is found on the island of Viti Levu and is situated at the mouth of the Sigatoka River, after which it is named, some 61 kilometers from Nadi. In Fiji's last..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Sigatoka
Múi giờ:Giờ Chuẩn Fiji
Giờ địa phương:Thứ Sáu 06:50
Mã Vùng liên quan:3233332606667

Dữ liệu kinh doanh dành cho 65

Các doanh nghiệp ở 65  - Sigatoka