Gambia | Mã Vùng

Mã Vùng tại Gambia    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +220

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
30QCellDi độngGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
31QCellDi độngGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
32QCellDi độngGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
33QCellDi độngGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
34QCellDi độngGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
35QCellDi độngGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
36QCellDi độngGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
37QCellDi độngGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
38QCellDi độngGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
39QCellDi độngGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
42BanjulBanjulGăm-bi-a34589Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
43SerekundaBanjulGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
4410BrufutWestern DivisionGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
4412TanjiWestern DivisionGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
4414Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
4416Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
4417Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
4419KartungWestern DivisionGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
44195Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
446Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
447YundumWestern DivisionGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
448BrikamaWestern DivisionGăm-bi-a77700Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
4480Bondali TendaWestern DivisionGăm-bi-a182Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
4485Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
4486GunjurNorth Bank DivisionGăm-bi-a1327Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
4487Faraba BantaWestern DivisionGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
4488Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
4489BwiamWestern DivisionGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
449BakauBanjulGăm-bi-a43098Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5540KaiafLower River DivisionGăm-bi-a1819Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5541Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5542Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5543SomaLower River DivisionGăm-bi-a9869Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5544BurengLower River DivisionGăm-bi-a1472Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5545Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5546Kudang TendaCentral River DivisionGăm-bi-a360Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5547Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
566Basse Santa SuUpper River DivisionGăm-bi-a14380Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5665KuntaurCentral River DivisionGăm-bi-a2534Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5666Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
567SotumaUpper River DivisionGăm-bi-a291Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5674BansangCentral River DivisionGăm-bi-a7615Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5676GeorgetownCentral River DivisionGăm-bi-a3584Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5678Brikama BaCentral River DivisionGăm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5710BarraNorth Bank DivisionGăm-bi-a5323Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5714Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5720KerewanNorth Bank DivisionGăm-bi-a2751Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5723Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5725Găm-bi-aGiờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
5735FarafenniNorth Bank DivisionGăm-bi-a29867Giờ Gambia10:04 Th 3UTC+00
Trang 1Tiếp theo