Ghana | Mã Vùng

Mã Vùng tại Ghana    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +233

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
20VodafoneDi độngGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
23GlobacomDi độngGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
24MTNDi độngGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
26AirtelDi độngGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
27TigoDi độngGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
28ExpressoDi độngGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
30Greater Accra RegionGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
30 2AccraGreater Accra RegionGha-na2,0 triệuGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
30 3TemaGreater Accra RegionGha-na155782Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
30 35AdaGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
31Western RegionGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
31 20Sekondi-TakoradiWestern RegionGha-na232919Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
31 21AximWestern RegionGha-na24500Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
31 22EluboGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
31 23TarkwaWestern RegionGha-na34941Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
31 24Western RegionGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
31 25Western RegionGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
31 26EnchiGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
32Ashanti RegionGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
32 20KumasiAshanti RegionGha-na1,5 triệuGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
32 21KonongoAshanti RegionGha-na41238Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
32 22MampongAshanti RegionGha-na42037Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
32 23EjuraAshanti RegionGha-na70807Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
32 24BekwaiGha-na4260Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
32 25ObuasiAshanti RegionGha-na137856Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
33Central RegionGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
33 20SwedruCentral RegionGha-na50293Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
33 21Cape CoastCentral RegionGha-na143015Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
33 22DunkwaGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
33 23WinnebaCentral RegionGha-na44254Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
34Eastern RegionGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
34 20KoforiduaEastern RegionGha-na96266Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
34 21NsawamEastern RegionGha-na44522Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
34 23MpraesoGha-na9007Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
34 24DonkorkromEastern RegionGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
34 25SuhumEastern RegionGha-na49398Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
34 26AsamankeseEastern RegionGha-na39435Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
34 27Eastern RegionGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
34 28AburiEastern RegionGha-na18399Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
34 292Akim OdaEastern RegionGha-na60604Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
34 30AkosomboGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
34 31NkawkawEastern RegionGha-na61785Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
35Gha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
35 20SunyaniBrong-Ahafo RegionGha-na70299Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
35 21BechemGha-na14391Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
35 22BerekumBrong-Ahafo RegionGha-na62364Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
35 23Dormaa AhenkroGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
35 24WenchiBrong-Ahafo RegionGha-na31411Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
35 25TechimanBrong-Ahafo RegionGha-na69720Giờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
35 26AtebubuGha-naGiờ Ghana16:45 Th 2UTC+00
Trang 1Tiếp theo