Grenada | Mã Vùng

Mã Vùng tại Grenada

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Grê-na-đa


Thành phố đông dân nhất trong Grenada


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
473VictoriaSaint MarkGrê-na-đa2256Giờ Đại Tây Dương05:28 Th 3UTC-04
47341Digicel Grenada Ltd.Di độngGrê-na-đaGiờ Đại Tây Dương05:28 Th 3UTC-04
473414Digicel Grenada Ltd.Di độngGrê-na-đaGiờ Đại Tây Dương05:28 Th 3UTC-04
473415Digicel Grenada Ltd.Di độngGrê-na-đaGiờ Đại Tây Dương05:28 Th 3UTC-04
Trang 1