Gruzia | Mã Vùng

Mã Vùng tại Gruzia    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +995

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
32TbilisiTbilisiGru-di-a1,0 triệuGiờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
33TbilisiTbilisiGru-di-a1,0 triệuGiờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
341RustaviKvemo KartliGru-di-a50000Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
342AkhalgoriMtskheta-MtianetiGru-di-a1420Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
344Gru-di-aGiờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
345Step’antsmindaMtskheta-MtianetiGru-di-a2628Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
346Dushet’iMtskheta-MtianetiGru-di-aGiờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
347JavaMtskheta-MtianetiGru-di-a426Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
348Gru-di-aGiờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
349Akhmet’aKakhetiGru-di-a8569Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
350TelaviKakhetiGru-di-a21800Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
351SagarejoKakhetiGru-di-a12173Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
352QvareliKakhetiGru-di-a8612Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
353GurjaaniKakhetiGru-di-a9466Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
354LagodekhiKakhetiGru-di-a6550Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
355SighnaghiKakhetiGru-di-a1923Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
356Dedop’listsqaroKakhetiGru-di-aGiờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
357MarneuliKvemo KartliGru-di-a18755Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
358BolnisiKvemo KartliGru-di-a13800Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
359T’et’ri TsqaroKvemo KartliGru-di-a3624Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
360DmanisiGru-di-aGiờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
361NinotsmindaSamtskhe-JavakhetiGru-di-a6141Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
362Akhalk’alak’iGru-di-a9800Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
363TsalkaKvemo KartliGru-di-a1570Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
364AspindzaSamtskhe-JavakhetiGru-di-a3940Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
365AkhaltsikheSamtskhe-JavakhetiGru-di-a17298Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
366AdigeniSamtskhe-JavakhetiGru-di-a1313Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
367BorjomiSamtskhe-JavakhetiGru-di-a13825Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
368KhashuriShida KartliGru-di-a27811Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
369KareliGru-di-aGiờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
370GoriShida KartliGru-di-a46676Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
371KaspiShida KartliGru-di-a14734Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
372GardabaniKvemo KartliGru-di-a10972Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
373MtskhetaMtskheta-MtianetiGru-di-a7423Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
374Gru-di-aGiờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
410Mest’iaSamegrelo-Zemo SvanetiGru-di-a3187Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
411SamtrediaImeretiGru-di-a28748Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
412AbashaSamegrelo-Zemo SvanetiGru-di-a6221Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
413Senak’iSamegrelo-Zemo SvanetiGru-di-a27752Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
414KhobiSamegrelo-Zemo SvanetiGru-di-a5375Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
415ZugdidiSamegrelo-Zemo SvanetiGru-di-a73006Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
416TsalenjikhaSamegrelo-Zemo SvanetiGru-di-a8879Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
417Gru-di-aGiờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
418Mart’viliSamegrelo-Zemo SvanetiGru-di-a5483Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
419Chokhat’auriGuriaGru-di-aGiờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
422BatumiAdjaraGru-di-a121806Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
423KhuloAdjaraGru-di-a768Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
424ShuakheviAdjaraGru-di-a380Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
425KedaAdjaraGru-di-aGiờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
426KobuletiAdjaraGru-di-a18600Giờ Georgia02:47 Th 3UTC+04
Trang 1Tiếp theo