Mã Vùng tại Guatemala

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Goa-tê-ma-la


Thành phố đông dân nhất trong Guatemala


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +502

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2Thành phố GuatemalaGuatemala (tỉnh)Goa-tê-ma-la994938Giờ miền Trung02:35 Th 3UTC-06
4Mobile PhonesDi độngGoa-tê-ma-laGiờ miền Trung02:35 Th 3UTC-06
5Mobile PhonesDi độngGoa-tê-ma-laGiờ miền Trung02:35 Th 3UTC-06
6Thành phố GuatemalaGuatemala (tỉnh)Goa-tê-ma-la994938Giờ miền Trung02:35 Th 3UTC-06
7Goa-tê-ma-laGiờ miền Trung02:35 Th 3UTC-06
Trang 1