32 Mã Vùng

Bissorã | Guiné-Bissau

Bissorã is a town located in the Oio Region of Guinea-Bissau. Population 11,964 (2008 est).  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Bissorã
Các thành phố liên kết:Bigene
Múi giờ:Giờ Trung bình Greenwich
Giờ địa phương:Thứ Ba 19:19
Mã Vùng liên quan:222531333541