51 Mã Vùng

Gabú | Guiné-Bissau

Gabú is the largest town in eastern Guinea-Bissau and capital of the Gabú Region. Population 14,336 (2008 est). town is known for its Fula population and dominant Muslim religion. It was originally the centre of the Kaabu empire until the Fouta Djal..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Gabú
Múi giờ:Giờ Trung bình Greenwich
Giờ địa phương:Thứ Ba 18:08
Mã Vùng liên quan:253132335253