62 Mã Vùng

Quebo | Guiné-Bissau

Quebo is a town located in the Tombali Region of Guinea-Bissau. Population 6,195 (2008 est).  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Quebo
Múi giờ:Giờ Trung bình Greenwich
Giờ địa phương:Thứ Ba 18:03
Mã Vùng liên quan:354151525361