Guyana | Mã Vùng

Mã Vùng tại Guyana    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +592

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
216Cane GroveDemerara-Mahaica RegionGuy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
217Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
218Georgetown, GuyanaDemerara-Mahaica RegionGuy-a-na235017Giờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
219Georgetown, GuyanaDemerara-Mahaica RegionGuy-a-na235017Giờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
220Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
221Mahaicony VillageMahaica-Berbice RegionGuy-a-na2130Giờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
222Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
223Georgetown, GuyanaDemerara-Mahaica RegionGuy-a-na235017Giờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
225Georgetown, GuyanaDemerara-Mahaica RegionGuy-a-na235017Giờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
226Georgetown, GuyanaDemerara-Mahaica RegionGuy-a-na235017Giờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
227Georgetown, GuyanaDemerara-Mahaica RegionGuy-a-na235017Giờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
228Mahaica VillageDemerara-Mahaica RegionGuy-a-na4867Giờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
229Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
231Georgetown, GuyanaDemerara-Mahaica RegionGuy-a-na235017Giờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
232BelladrumMahaica-Berbice RegionGuy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
233Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
234Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
253Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
254Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
255Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
256Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
257Cane GroveDemerara-Mahaica RegionGuy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
258Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
259ClonbrookDemerara-Mahaica RegionGuy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
260ParikaEssequibo Islands-West Demerara RegionGuy-a-na4081Giờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
261Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
262ParikaEssequibo Islands-West Demerara RegionGuy-a-na4081Giờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
263Georgetown, GuyanaDemerara-Mahaica RegionGuy-a-na235017Giờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
264Vreed-en-HoopEssequibo Islands-West Demerara RegionGuy-a-na3073Giờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
265Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
266Cane GroveDemerara-Mahaica RegionGuy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
267Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
268Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
269Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
270EnmoreDemerara-Mahaica RegionGuy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
271Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
272Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
274Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
275Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
276Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
277UitvlugtEssequibo Islands-West Demerara RegionGuy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
278Anna ReginaPomeroon-Supenaam RegionGuy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
279Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
322Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
325Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
326Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
327Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
328Guy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
329Fort WellingtonMahaica-Berbice RegionGuy-a-naGiờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
330RosignolMahaica-Berbice RegionGuy-a-na5782Giờ Guyana02:31 Th 6UTC-04
Trang 1Tiếp theo