182 Mã Vùng

Polsbroek | Hà Lan

Polsbroek (51°59′N 4°51′E) is a village in the Dutch province of Utrecht. It is a part of the municipality of Lopik, and lies about 10 km southeast of Gouda. The village of Polsbroek consists of a ribbon of farms on both sides of the Benschopse Weter..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Polsbroek
Các thành phố liên kết:Gouda |  Waddinxveen  | Nhiều hơn
Các vùng lân cận:Centrum, Prins Alexander
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Ba 06:55
Mã Vùng liên quan:180181183184186187

Dữ liệu kinh doanh dành cho 182

Các doanh nghiệp ở 182  - Polsbroek