222 Mã Vùng

Den Burg | Hà Lan

Burg is a town in the Dutch province of North Holland. It is a part of the municipality of Texel on the island of the same name, and lies about 12 km north of Den Helder.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Den Burg
Các thành phố liên kết:De Koog |  De Waal  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ mùa hè Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 08:53
Mã Vùng liên quan:223224226227228229

Dữ liệu kinh doanh dành cho 222

Các doanh nghiệp ở 222  - Den Burg