511 Mã Vùng

Burgum | Hà Lan

Burgum (Dutch: Bergum) is the largest and administrative town of the municipality of Tytsjerksteradiel, in the Dutch province of Friesland, with a population of 10083 inhabitants (December 1, 2009). Since January 1, 1989 the West Frisian name Burgum ..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Burgum
Các thành phố liên kết:Buitenpost |  Damwâld  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Năm 18:35
Mã Vùng liên quan:512513514515516517

Dữ liệu kinh doanh dành cho 511

Các doanh nghiệp ở 511  - Burgum