514 Mã Vùng

Lemmer | Hà Lan

Lemmer (West Frisian: De Lemmer) is a town in the municipality of De Friese Meren (province of Friesland), in the Netherlands. It has a population of around 10,500 and is one of Friesland's most famous water sport towns. Ir.D.F. Woudagemaal is a Wor..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Lemmer
Các thành phố liên kết:Balk |  Koudum  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ mùa hè Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 09:51
Mã Vùng liên quan:511512513515516517

Dữ liệu kinh doanh dành cho 514

Các doanh nghiệp ở 514  - Lemmer