516 Mã Vùng

Appelscha | Hà Lan

Appelscha (West Frisian: Appelskea, Stellingwarfs: Appelsche) is a village in the municipality of Ooststellingwerf in the province of Friesland, the Netherlands. It has just under 5000 inhabitants.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Appelscha
Các thành phố liên kết:Jubbega |  Haulerwijk  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Hai 02:48
Mã Vùng liên quan:511512513514515517

Dữ liệu kinh doanh dành cho 516

Các doanh nghiệp ở 516  - Appelscha