517 Mã Vùng

Harlingen, Friesland | Hà Lan

Harlingen () là một đô thị ở tỉnh Friesland, Hà Lan, ở bên Biển Wadden. Harlingen là một đô thị cổ với lịch sử ngư nghiệp và tàu biển lâu đời. văn Hà Lan nổi tiếng Simon Vestdijk sinh ra tại Harlingen và thường đưa phong cảnh thành phố quê hương vào các tác p..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Harlingen, Friesland
Các thành phố liên kết:Franeker |  Dronryp  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ mùa hè Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Hai 03:18
Mã Vùng liên quan:511512513514515516

Dữ liệu kinh doanh dành cho 517

Các doanh nghiệp ở 517  - Harlingen, Friesland