524 Mã Vùng

Schoonebeek | Hà Lan

Schoonebeek is a village in the Dutch province of Drenthe. It is located in the municipality of Emmen, about 12 km (7 mi) south of that city. was a separate municipality from 1884 to 1998, when it merged with Emmen. area is home of the largest onsh..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Schoonebeek
Các thành phố liên kết:Dalen |  Gramsbergen  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Năm 19:57
Mã Vùng liên quan:521522523525527528

Dữ liệu kinh doanh dành cho 524

Các doanh nghiệp ở 524  - Schoonebeek