562 Mã Vùng

West-Terschelling | Hà Lan

West-Terschelling (West Frisian: West-Skylge) is a village on Terschelling in the province Friesland, the Netherlands with a population of around 2580. town was burned by the English Navy in 1666, during the Second Anglo-Dutch War, in an event refer..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:West-Terschelling
Các thành phố liên kết:Oost-Vlieland |  Midsland  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ mùa hè Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Tư 08:11
Mã Vùng liên quan:5455465556156658

Dữ liệu kinh doanh dành cho 562

Các doanh nghiệp ở 562  - West-Terschelling