571 Mã Vùng

Twello | Hà Lan

Twello is a village in the Dutch province of Gelderland. It is located in the municipality of Voorst, about 5 km (3 mi) southwest of Deventer. Twello is a village between the cities Deventer and Apeldoorn. It has several primary schools, among them: ..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Twello
Các thành phố liên kết:Wilp |  Vreeland  | Nhiều hơn
Các vùng lân cận:Apeldoorn Noord-Oost
Múi giờ:Giờ mùa hè Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Năm 06:25
Mã Vùng liên quan:570572573575577578

Dữ liệu kinh doanh dành cho 571

Các doanh nghiệp ở 571  - Twello