593 Mã Vùng

Beilen | Hà Lan

Beilen (52°52′N 6°31′E) is a village in the Dutch province of Drenthe. It is a part of the municipality of Midden-Drenthe, and lies about 16 km south of Assen. The old Reformed church is the only remaining truly old building; a large fire destroyed a..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Beilen
Các thành phố liên kết:Westerbork |  Wijster  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ mùa hè Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Tư 09:26
Mã Vùng liên quan:591592594595596597

Dữ liệu kinh doanh dành cho 593

Các doanh nghiệp ở 593  - Beilen