Hồng Kông | Mã Vùng

Mã Vùng tại Hồng Kông

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +852

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2Fixed LinesĐặc khu hành chính Hồng Kông thuộc CHND Trung HoaGiờ Hồng Kông10:51 Th 3UTC+08
3Fixed LinesĐặc khu hành chính Hồng Kông thuộc CHND Trung HoaGiờ Hồng Kông10:51 Th 3UTC+08
5Mobile PhonesDi độngĐặc khu hành chính Hồng Kông thuộc CHND Trung HoaGiờ Hồng Kông10:51 Th 3UTC+08
6Mobile PhonesDi độngĐặc khu hành chính Hồng Kông thuộc CHND Trung HoaGiờ Hồng Kông10:51 Th 3UTC+08
7PagersDi độngĐặc khu hành chính Hồng Kông thuộc CHND Trung HoaGiờ Hồng Kông10:51 Th 3UTC+08
8Forwarding ServicesĐặc khu hành chính Hồng Kông thuộc CHND Trung HoaGiờ Hồng Kông10:51 Th 3UTC+08
9Mobile PhonesDi độngĐặc khu hành chính Hồng Kông thuộc CHND Trung HoaGiờ Hồng Kông10:51 Th 3UTC+08
Trang 1