Haiti | Mã Bưu Chính | Mã Vùng

Mã Vùng tại Haiti

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +509

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
22TelecoĐặc biệtHa-i-tiGiờ miền Đông16:31 Th 2UTC-04
25HaitelĐặc biệtHa-i-tiGiờ miền Đông16:31 Th 2UTC-04
34ComcelDi độngHa-i-tiGiờ miền Đông16:31 Th 2UTC-04
35HaitelDi độngHa-i-tiGiờ miền Đông16:31 Th 2UTC-04
36DigicelDi độngHa-i-tiGiờ miền Đông16:31 Th 2UTC-04
37DigicelDi độngHa-i-tiGiờ miền Đông16:31 Th 2UTC-04
38DigicelDi độngHa-i-tiGiờ miền Đông16:31 Th 2UTC-04
39ComcelDi độngHa-i-tiGiờ miền Đông16:31 Th 2UTC-04
4Mobile PhonesDi độngHa-i-tiGiờ miền Đông16:31 Th 2UTC-04
98VoIPDi độngHa-i-tiGiờ miền Đông16:31 Th 2UTC-04
Trang 1