Mã Vùng 202

Washington, D.C. | Hoa Kỳ

Washington, D.C. là thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1790. Mang tên chính thức District of Columbia (viết tắt D.C.), có nghĩa Đặc khu Columbia, thành phố này còn thường được gọi là Washington, the District, hoặc đơn giản hơn D.C. Trong..    Wikipedia.org
202 Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Washington, D.C.Các thành phố liên kết:Baltimore |  Arlington |  Alexandria, Virginia |  Silver Spring
Các vùng lân cận:Downtown, Georgetown, Northeast Washington, Northwest Washington, Southeast WashingtonMúi giờ:Giờ ban ngày miền đông
Giờ địa phương:Wednesday 11:39Mã Bưu Chính20001200022000320004Nhiều hơn
Mã Vùng liên quan:201203205206207208

Dữ liệu kinh doanh dành cho 202

Doanh nghiệp tại 202  - Washington, D.C.

Giáo dục tại 202 - Washington, D.C.
Xem thêm về Giáo dục tại 202
4.5  · Mở cửa
Office Of Admissions 2400 6th St. NW G14, Washington, DC 20059 · Washington, D.C.
4.5  · Mở cửa
3700 O St NW, Washington, DC 20057 · Washington, D.C.
4.0  · Mở cửa
2121 I St NW, Washington, DC 20052 · Washington, D.C.
4.0  · $ · Mở cửa
1333 H St NE, Washington, DC 20002 · Washington, D.C.
4.5 
800 Florida Ave NE, Washington, DC 20002 · Washington, D.C.
4.5  · Mở cửa
4400 Massachusetts Avenue Northwest · Washington, D.C.

Các địa điểm khác dành cho Mã Vùng 202

Tên thành phốMã VùngVùng theo quản lý hành chínhQuốc giaDân số
Washington, D.C.202, 301703Washington, D.C.Hoa Kỳ672228
Baltimore202, 301410MarylandHoa Kỳ620961 (2014)
Arlington202, 571703VirginiaHoa Kỳ207627
Alexandria, Virginia202, 301571VirginiaHoa Kỳ139966 (2014)
Silver Spring202, 240301MarylandHoa Kỳ76716
Centreville202, 571703VirginiaHoa Kỳ71135 (2010)
Ellicott City202, 301410MarylandHoa Kỳ65834 (2013)
Bethesda202, 240301MarylandHoa Kỳ63374
Rockville202, 240301MarylandHoa Kỳ61209 (2014)
Gaithersburg202, 240301MarylandHoa Kỳ59933 (2014)
Bowie202, 240301MarylandHoa Kỳ54727 (2014)
Catonsville202, 301410MarylandHoa Kỳ41567 (2010)
Annandale202, 571703VirginiaHoa Kỳ41008 (2010)
Annapolis, Maryland202, 240301MarylandHoa Kỳ38394 (2013)
Oakton202, 571703VirginiaHoa Kỳ34166 (2010)
Springfield202, 571703VirginiaHoa Kỳ30484 (2010)
College Park202, 240301MarylandHoa Kỳ30413 (2010)
Laurel202, 240301MarylandHoa Kỳ25115 (2010)
Fairfax, Virginia202, 571703VirginiaHoa Kỳ24483 (2014)
Pasadena202, 410443MarylandHoa Kỳ24287
Herndon202, 571703VirginiaHoa Kỳ23292 (2010)
Hyattsville202, 240301MarylandHoa Kỳ17557
Beltsville202, 240301MarylandHoa Kỳ16772 (2010)
Culpeper202, 540VirginiaHoa Kỳ16379 (2010)
Vienna202, 571703VirginiaHoa Kỳ15687 (2010)
East Riverdale202, 240301MarylandHoa Kỳ15509 (2010)
Williamsburg, Virginia202, 757VirginiaHoa Kỳ14068 (2014)
Falls Church, Virginia202, 571703VirginiaHoa Kỳ13508 (2013)
Linthicum Heights202, 410443MarylandHoa Kỳ10324 (2010)
Mount Rainier202, 240301MarylandHoa Kỳ8080 (2010)
Temple Hills202, 240301MarylandHoa Kỳ7852
Capitol Heights202, 240301MarylandHoa Kỳ4337 (2010)
Stafford202, 540703VirginiaHoa Kỳ4320
Leonardtown202, 240301MarylandHoa Kỳ2930 (2010)
Aberdeen Proving Ground202, 410443MarylandHoa Kỳ2093
Upper Marlboro202, 240301MarylandHoa Kỳ631 (2010)
Phoenix202, 410MarylandHoa Kỳ
Issue202MarylandHoa Kỳ
Mc Lean202VirginiaHoa Kỳ
Naval Anacost Annex202Washington, D.C.Hoa Kỳ
Parcel Return Service202Washington, D.C.Hoa Kỳ
Washington Navy Yard202Washington, D.C.Hoa Kỳ

Mã Vùng liên quan