302 Mã Vùng

Wilmington, Delaware | Hoa Kỳ

Wilmington là thành phố lớn nhất của Delaware. Năm 2010, dân số của thành phố là 70.851. Vùng đô thị xung quanh thành phố này gồm các thành phố Philadelphia, và Camden, New Jersey có dân số năm 2006 là 5.826.742, và nếu tính cả khu vực thống kê thì dân số là 6..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Wilmington, Delaware
Các thành phố liên kết:Dover, Delaware |  Newark  | Nhiều hơn
Các vùng lân cận:Downtown Wilmington, Mid-town Brandywine
Múi giờ:Giờ mùa hè miền Đông
Giờ địa phương:Thứ Sáu 03:48
Mã Bưu Chính19342193481935719701Nhiều hơn
Mã Vùng liên quan:301303304305307308

Dữ liệu kinh doanh dành cho 302

Các doanh nghiệp ở 302  - Wilmington, Delaware