Mã Vùng tại California


Các thành phố trong California


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
209CaliforniaHoa KỳGiờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
213Los AngelesCaliforniaHoa Kỳ3,8 triệuGiờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
310Los AngelesCaliforniaHoa Kỳ3,8 triệuGiờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
323Los AngelesCaliforniaHoa Kỳ3,8 triệuGiờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
408San Jose, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ945942Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
415San FranciscoCaliforniaHoa Kỳ805235Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
424Los AngelesCaliforniaHoa Kỳ3,8 triệuGiờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
510Oakland, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ390724Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
530CaliforniaHoa KỳGiờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
559Fresno, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ494665Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
562Long Beach, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ462257Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
619San DiegoCaliforniaHoa Kỳ1,3 triệuGiờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
626Pasadena, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ137122Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
650San FranciscoCaliforniaHoa Kỳ805235Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
661Bakersfield, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ347483Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
702Las Vegas, NevadaNevadaHoa Kỳ583756Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
707CaliforniaHoa KỳGiờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
714Anaheim, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ336265Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
760Oceanside, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ167086Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
775Reno, NevadaNevadaHoa Kỳ225221Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
805CaliforniaHoa KỳGiờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
818CaliforniaHoa KỳGiờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
831Salinas, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ150441Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
858San DiegoCaliforniaHoa Kỳ1,3 triệuGiờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
909San Bernardino, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ209924Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
916Sacramento, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ466488Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
925Concord, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ122067Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
949CaliforniaHoa KỳGiờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
951Riverside, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ303871Giờ Thái Bình Dương14:07 Th 6UTC-08
Trang 1