Mã Vùng tại New Jersey


Các thành phố trong New Jersey


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
201Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông20:48 Th 2UTC-05
212Thành phố New YorkTiểu bang New YorkHoa Kỳ8,2 triệuGiờ miền Đông20:48 Th 2UTC-05
484PennsylvaniaHoa KỳGiờ miền Đông20:48 Th 2UTC-05
516Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông20:48 Th 2UTC-05
551Thành phố JerseyNew JerseyHoa Kỳ247597Giờ miền Đông20:48 Th 2UTC-05
609New JerseyHoa KỳGiờ miền Đông20:48 Th 2UTC-05
732New JerseyHoa KỳGiờ miền Đông20:48 Th 2UTC-05
848EdisonNew JerseyHoa KỳGiờ miền Đông20:48 Th 2UTC-05
856New JerseyHoa KỳGiờ miền Đông20:48 Th 2UTC-05
862Newark, New JerseyNew JerseyHoa Kỳ277140Giờ miền Đông20:48 Th 2UTC-05
908New JerseyHoa KỳGiờ miền Đông20:48 Th 2UTC-05
914Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông20:48 Th 2UTC-05
973New JerseyHoa KỳGiờ miền Đông20:48 Th 2UTC-05
Trang 1