Mã Vùng tại New Jersey


Các thành phố trong New Jersey


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
201Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông02:32 Th 6UTC-04
212Thành phố New YorkTiểu bang New YorkHoa Kỳ8,2 triệuGiờ miền Đông02:32 Th 6UTC-04
484PennsylvaniaHoa KỳGiờ miền Đông02:32 Th 6UTC-04
516Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông02:32 Th 6UTC-04
551Thành phố JerseyNew JerseyHoa Kỳ247597Giờ miền Đông02:32 Th 6UTC-04
609New JerseyHoa KỳGiờ miền Đông02:32 Th 6UTC-04
732New JerseyHoa KỳGiờ miền Đông02:32 Th 6UTC-04
848EdisonNew JerseyHoa KỳGiờ miền Đông02:32 Th 6UTC-04
856New JerseyHoa KỳGiờ miền Đông02:32 Th 6UTC-04
862Newark, New JerseyNew JerseyHoa Kỳ277140Giờ miền Đông02:32 Th 6UTC-04
908New JerseyHoa KỳGiờ miền Đông02:32 Th 6UTC-04
914Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông02:32 Th 6UTC-04
973New JerseyHoa KỳGiờ miền Đông02:32 Th 6UTC-04
Trang 1