Mã Vùng tại San Jose, California

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
209CaliforniaHoa KỳGiờ Thái Bình Dương00:48 Th 6UTC-08
408San Jose, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ945942Giờ Thái Bình Dương00:48 Th 6UTC-08
415San FranciscoCaliforniaHoa Kỳ805235Giờ Thái Bình Dương00:48 Th 6UTC-08
510Oakland, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ390724Giờ Thái Bình Dương00:48 Th 6UTC-08
650San FranciscoCaliforniaHoa Kỳ805235Giờ Thái Bình Dương00:48 Th 6UTC-08
714Anaheim, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ336265Giờ Thái Bình Dương00:48 Th 6UTC-08
831Salinas, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ150441Giờ Thái Bình Dương00:48 Th 6UTC-08
916Sacramento, CaliforniaCaliforniaHoa Kỳ466488Giờ Thái Bình Dương00:48 Th 6UTC-08
Trang 1


Các Danh mục hàng đầu cho San Jose, California