Mã Vùng tại Thành phố New York

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
203Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông23:22 Th 2UTC-05
212Thành phố New YorkTiểu bang New YorkHoa Kỳ8,2 triệuGiờ miền Đông23:22 Th 2UTC-05
315Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông23:22 Th 2UTC-05
347Thành phố New YorkTiểu bang New YorkHoa Kỳ8,2 triệuGiờ miền Đông23:22 Th 2UTC-05
516Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông23:22 Th 2UTC-05
518Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông23:22 Th 2UTC-05
631Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông23:22 Th 2UTC-05
646Thành phố New YorkTiểu bang New YorkHoa Kỳ8,2 triệuGiờ miền Đông23:22 Th 2UTC-05
718BrooklynTiểu bang New YorkHoa Kỳ2,3 triệuGiờ miền Đông23:22 Th 2UTC-05
845Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông23:22 Th 2UTC-05
914Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông23:22 Th 2UTC-05
917Thành phố New YorkTiểu bang New YorkHoa Kỳ8,2 triệuGiờ miền Đông23:22 Th 2UTC-05
Trang 1


Các Danh mục hàng đầu cho Thành phố New York