Mã Vùng tại Tiểu bang New York


Các thành phố trong Tiểu bang New York


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
201Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
203Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
212Thành phố New YorkTiểu bang New YorkHoa Kỳ8,2 triệuGiờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
315Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
347Thành phố New YorkTiểu bang New YorkHoa Kỳ8,2 triệuGiờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
516Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
518Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
585Rochester, New YorkTiểu bang New YorkHoa Kỳ210565Giờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
607Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
631Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
646Thành phố New YorkTiểu bang New YorkHoa Kỳ8,2 triệuGiờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
716Buffalo, New YorkTiểu bang New YorkHoa Kỳ261310Giờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
718BrooklynTiểu bang New YorkHoa Kỳ2,3 triệuGiờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
845Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
914Tiểu bang New YorkHoa KỳGiờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
917Thành phố New YorkTiểu bang New YorkHoa Kỳ8,2 triệuGiờ miền Đông02:18 Th 6UTC-05
Trang 1