Mã Vùng Thông tin cho Washington, D.C.

Mã Vùng tại Washington, D.C.

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
202Washington, D.C.Washington, D.C.Hoa Kỳ601723Giờ miền đông11:38 Th 4UTC-04
301MarylandHoa KỳGiờ miền đông11:38 Th 4UTC-04
703VirginiaHoa KỳGiờ miền đông11:38 Th 4UTC-04
Trang 1


Các thành phố liền kề

Thành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMã VùngMã Bưu Chính
BrentwoodMarylandHoa Kỳ3046 (2010)24030120722
Fort Myer HeightsVirginiaHoa Kỳ70357122211
Mount RainierMarylandHoa Kỳ8080 (2010)30124020220712
Takoma ParkMarylandHoa Kỳ16715 (2010)301240209132091220901