Honduras | Mã Vùng

Mã Vùng tại Honduras    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +504

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2200Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2201Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2209Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2211Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2212Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2213Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2216Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2220Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2221Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2222Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2223Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2224Cerro GrandeFrancisco Morazán (tỉnh)Hôn-đu-rát1093Giờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2225Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2226Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2227Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2228Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2229El OcoteYoro (tỉnh)Hôn-đu-rát1908Giờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2230Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2231Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2232Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2233Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2234Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2235Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2236Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2237Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2238Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2239Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2240Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2245Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2246Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2255Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2257Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2290Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2291Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2423Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2424SabáColón (tỉnh Honduras)Hôn-đu-rát9666Giờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2425UtilaIslas de la Bahía (tỉnh)Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2429Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2431Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2433ArenalYoro (tỉnh)Hôn-đu-rát1722Giờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2434TrujilloColón (tỉnh Honduras)Hôn-đu-rát9646Giờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2435Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2436La MasicaAtlántida (tỉnh)Hôn-đu-rát4022Giờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2438Bonito OrientalColón (tỉnh Honduras)Hôn-đu-rát3732Giờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2439Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2440Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2441La CeibaAtlántida (tỉnh)Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2442Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2443Hôn-đu-rátGiờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
2444TocoaColón (tỉnh Honduras)Hôn-đu-rát30785Giờ miền Trung02:30 Th 3UTC-06
Trang 1Tiếp theo