2253 Mã Vùng

Kalloní | Hy Lạp

Thông tin chi tiết
Thành phố:Kalloní
Múi giờ:Giờ mùa hè Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 14:11
Mã Vùng liên quan:224422452246225122522254

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2253

Các doanh nghiệp ở 2253  - Kalloní