2262 Mã Vùng

Thívai | Hy Lạp

Thebes (/ˈθiːbz/; Ancient Greek: Θῆβαι, Thēbai, Greek pronunciation: [tʰɛ̂ːbai̯]; Modern Greek: Θήβα, Thíva [ˈθiva]) is a city in Boeotia, central Greece. It played an important role in Greek myth, as the site of the stories of Cadmus, Oedipus, Diony..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Thívai
Múi giờ:Giờ mùa hè Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 13:20
Mã Vùng liên quan:226122632264226522662267

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2262

Các doanh nghiệp ở 2262  - Thívai