2273 Mã Vùng

Sámos | Hy Lạp

Samos (Greek: Σάμος, before 1958: Λιμήν Βαθέος - Limin Vatheos) is a port town on the island of Samos in Greece. It is also known as Kato Vathy (Κάτω Βαθύ), referring to its location below Vathy. In 2011 it had a population of 6,251.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Sámos
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Bảy 03:48
Mã Vùng liên quan:226522662271227222742275

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2273

Các doanh nghiệp ở 2273  - Sámos