2725 Mã Vùng

Koróni | Hy Lạp

Koroni or Corone (Greek: Κορώνη) is a town and a former municipality in Messenia, Peloponnese, Greece. Since the 2011 local government reform it is part of the municipality Pylos-Nestoras, of which it is a municipal unit. Known as Corone by the Venet..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Koróni
Múi giờ:Giờ mùa hè Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Tư 05:46
Mã Vùng liên quan:27127212722272327242731

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2725

Các doanh nghiệp ở 2725  - Koróni