2751 Mã Vùng

Árgos | Hy Lạp

Argos (/ˈɑːrɡɒs, -ɡəs/; Modern Greek: Άργος [ˈarɣos]; Ancient Greek: Ἄργος [árɡos]) is a city and a former municipality, former bishopric and present Latin Catholic titular see in Argolis, Peloponnese, Greece. the 2011 local government reform it has..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Árgos
Múi giờ:Giờ mùa hè Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Hai 01:14
Mã Vùng liên quan:274127522753275427552757

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2751

Các doanh nghiệp ở 2751  - Árgos