2755 Mã Vùng

Ástros | Hy Lạp

Astros (Greek: Άστρος or Μεσόγειο Άστρος, "Inland Astros") is a town near the Argolic Gulf in the northeast Peloponnese in eastern Arcadia. Astros is the seat of North Kynouria municipality (Greek: Βόρεια Κυνουρία). The name of the town, built during..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Ástros
Múi giờ:Giờ mùa hè Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Hai 01:22
Mã Vùng liên quan:274627512752275327542757

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2755

Các doanh nghiệp ở 2755  - Ástros