2822 Mã Vùng

Kissamos | Hy Lạp

Kissamos (tiếng Hy Lạp: ?) là một khu tự quản ở vùng Kríti, Hy Lạp. Khu tự quản Kissamos có diện tích 341 kilômét vuông, dân số theo điều tra ngày 18 tháng 3 năm 2001 là 11470 người.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Kissamos
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Năm 20:44
Mã Vùng liên quan:28128212823282428252831

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2822

Các doanh nghiệp ở 2822  - Kissamos