2823 Mã Vùng

Kántanos | Hy Lạp

Kandanos or Kantanos (Greek: Κάνδανος or Κάντανος) is a town and former municipality in the Chania regional unit, Crete, Greece. Since the 2011 local government reform it is part of the municipality Kantanos-Selino, of which it is a municipal unit. I..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Kántanos
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Năm 19:45
Mã Vùng liên quan:28128212822282428252831

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2823

Các doanh nghiệp ở 2823  - Kántanos