Mã Vùng tại Bắc Aegea


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +30

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2251MytilíniBắc AegeaHy Lạp28322Giờ Đông Âu16:03 CNUTC+03
2252AgiásosBắc AegeaHy Lạp2320Giờ Đông Âu16:03 CNUTC+03
2254MýrinaBắc AegeaHy Lạp5406Giờ Đông Âu16:03 CNUTC+03
2271ChiosBắc AegeaHy Lạp23953Giờ Đông Âu16:03 CNUTC+03
2273SámosBắc AegeaHy Lạp1885Giờ Đông Âu16:03 CNUTC+03
2274VolissósBắc AegeaHy Lạp223Giờ Đông Âu16:03 CNUTC+03
2424SkópelosBắc AegeaHy Lạp1530Giờ Đông Âu16:03 CNUTC+03
Trang 1