Mã Vùng tại Tây Macedonia

Các thành phố trong Tây Macedonia


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +30

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2385FlorinaTây MacedoniaHy Lạp17686Giờ Đông Âu03:44 Th 2UTC+03
2461KozaniTây MacedoniaHy Lạp36481Giờ Đông Âu03:44 Th 2UTC+03
2462GrevenaTây MacedoniaHy Lạp10563Giờ Đông Âu03:44 Th 2UTC+03
2463PtolemaḯdaTây MacedoniaHy Lạp30045Giờ Đông Âu03:44 Th 2UTC+03
2464SérviaTây MacedoniaHy Lạp3390Giờ Đông Âu03:44 Th 2UTC+03
2465SiátistaTây MacedoniaHy Lạp5612Giờ Đông Âu03:44 Th 2UTC+03
2467KastoriaTây MacedoniaHy Lạp13387Giờ Đông Âu03:44 Th 2UTC+03
Trang 1