Iceland | Mã Bưu Chính | Mã Vùng

Mã Vùng tại Iceland

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Ai-xơ-len


Thành phố đông dân nhất trong Iceland


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +354

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
4Ai-xơ-lenGiờ Iceland10:13 CNUTC+00
421KeflavíkSuðurnesAi-xơ-lenGiờ Iceland10:13 CNUTC+00
462AkureyriNorðurland EystraAi-xơ-len17693Giờ Iceland10:13 CNUTC+00
5ReykjavíkHöfuðborgarsvæðiAi-xơ-len118918Giờ Iceland10:13 CNUTC+00
551ReykjavíkHöfuðborgarsvæðiAi-xơ-len118918Giờ Iceland10:13 CNUTC+00
552ReykjavíkHöfuðborgarsvæðiAi-xơ-len118918Giờ Iceland10:13 CNUTC+00
561ReykjavíkHöfuðborgarsvæðiAi-xơ-len118918Giờ Iceland10:13 CNUTC+00
562ReykjavíkHöfuðborgarsvæðiAi-xơ-len118918Giờ Iceland10:13 CNUTC+00
6Mobile PhonesDi độngAi-xơ-lenGiờ Iceland10:13 CNUTC+00
7Mobile PhonesDi độngAi-xơ-lenGiờ Iceland10:13 CNUTC+00
8Mobile PhonesDi độngAi-xơ-lenGiờ Iceland10:13 CNUTC+00
Trang 1