Iran | Mã Vùng

Mã Vùng tại Iran    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +98

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
111SariMazandaran (tỉnh)I-ran255396Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
112SariMazandaran (tỉnh)I-ran255396Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
12SariMazandaran (tỉnh)I-ran255396Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
121ĀmolMazandaran (tỉnh)I-ran199382Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
122ChamestānMazandaran (tỉnh)I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
123I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
124Zīr ĀbMazandaran (tỉnh)I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
131RashtGilan (tỉnh)I-ran594590Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
132Bandar-e AnzalīGilan (tỉnh)I-ran110826Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
141I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
142SīāhkalGilan (tỉnh)I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
151SariMazandaran (tỉnh)I-ran255396Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
152SariMazandaran (tỉnh)I-ran255396Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
171GorgānGolestan (tỉnh)I-ran244937Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
172I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
173‘Alīābād-e KatūlGolestan (tỉnh)I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
174Hamadan (tỉnh)I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
18GīlānLorestan (tỉnh)I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
181Bandar-e AnzalīGilan (tỉnh)I-ran110826Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
182ĀstārāGilan (tỉnh)I-ran39065Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
191ChālūsMazandaran (tỉnh)I-ran69638Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
192TonekābonMazandaran (tỉnh)I-ran37501Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
21TehranTehran (tỉnh)I-ran7,2 triệuGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
220I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
221Khuzestan (tỉnh)I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
227Shahrak-e Bābā SalmānTehran (tỉnh)I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
228I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
229Robāţ KarīmTehran (tỉnh)I-ran62753Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
231SemnānOstān-e SemnānI-ran124826Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
232SemnānOstān-e SemnānI-ran124826Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
241ZanjānZanjan (tỉnh)I-ran357471Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
242ZanjānZanjan (tỉnh)I-ran357471Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
251QomQom (tỉnh)I-ran900000Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
252QomQom (tỉnh)I-ran900000Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
255SāvehMarkazi (tỉnh)I-ran175533Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
256ParandakTehran (tỉnh)I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
261KarajAlborzI-ran1,4 triệuGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
262AlborzI-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
263FashandakAlborzI-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
265DonbalīdAlborzI-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
27SemnānOstān-e SemnānI-ran124826Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
273ShahrudOstān-e SemnānI-ran131889Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
274AbarkūhYazd (tỉnh)I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
281QazvinQazvin (tỉnh)I-ran333635Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
282Torbat-e ḨeydarīyehRazavi Khorasan (tỉnh)I-ran125633Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
284I-ranGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
291VarāmīnTehran (tỉnh)I-ran179603Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
292PīshvāTehran (tỉnh)I-ran53856Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
311IsfahanIsfahan (tỉnh)I-ran1,5 triệuGiờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
312KhorramshahrKhuzestan (tỉnh)I-ran330606Giờ Iran00:26 Th 3UTC+04:30
Trang 1Tiếp theo