Israel | Mã Bưu Chính | Mã Vùng

Mã Vùng tại Israel    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +972

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2JerusalemQuận JerusalemI-xra-en801000Giờ Israel20:57 CNUTC+03
3JerusalemQuận JerusalemI-xra-en801000Giờ Israel20:57 CNUTC+03
4AkkoQuận Bắc (Israel)I-xra-en45603Giờ Israel20:57 CNUTC+03
50PelephoneDi độngI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
50 41PelephoneKosherI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
52CellcomDi độngI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
52 71CellcomKosherI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
52 76CellcomKosherI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
53Hot MobileDi độngI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
54Partner Communications - OrangeDi độngI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
54 84OrangeKosherI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
55 22Home CellularDi độngI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
55 66Rami Levy Hashikma MarketingDi độngI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
55 88Alon Cellular - YouPhoneDi độngI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
56Wataniya TelecomDi độngI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
57Hot MobileDi độngI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
57 31MirsKosherI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
58Golan TelecomDi độngI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
58 31Golan TelecomKosherI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
58 37Golan TelecomKosherI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
59JawwaDi độngI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
72 2VoB Service (012 Smile)Đặc biệtI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
73 2Local Calls (Cellcom)Đặc biệtI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
73 3Local Business Telephone lines (Cellcom)Đặc biệtI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
73 7VoB Service (013 Netvision)Đặc biệtI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
74 7Local Calls (Orange)Đặc biệtI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
76 5VoB Service (Bezeq International service)Đặc biệtI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
76 88Local Calls (Bezeq)Đặc biệtI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
77Cable Phone Service (Hot)Đặc biệtI-xra-enGiờ Israel20:57 CNUTC+03
8BeershebaQuận Nam (Israel)I-xra-en186600Giờ Israel20:57 CNUTC+03
9NetanyaQuận Trung (Israel)I-xra-en171676Giờ Israel20:57 CNUTC+03
Trang 1