Jersey | Mã Bưu Chính | Mã Vùng

Mã Vùng tại Jersey

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +44

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
1534All Fixed LinesJerseyGiờ Jersey09:20 Th 3UTC+01
7509Jersey TelecomDi độngJerseyGiờ Jersey09:20 Th 3UTC+01
7700SureDi độngJerseyGiờ Jersey09:20 Th 3UTC+01
7797Jersey TelecomDi độngJerseyGiờ Jersey09:20 Th 3UTC+01
7829Airtel VodafoneDi độngJerseyGiờ Jersey09:20 Th 3UTC+01
7937Jersey TelecomDi độngJerseyGiờ Jersey09:20 Th 3UTC+01
Trang 1