Jersey | Mã Bưu Chính | Mã Vùng

Mã Vùng tại Jersey

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +44

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
1534All Fixed LinesJerseyGiờ Jersey01:39 Th 7UTC+00
7509Jersey TelecomDi độngJerseyGiờ Jersey01:39 Th 7UTC+00
7700SureDi độngJerseyGiờ Jersey01:39 Th 7UTC+00
7797Jersey TelecomDi độngJerseyGiờ Jersey01:39 Th 7UTC+00
7829Airtel VodafoneDi độngJerseyGiờ Jersey01:39 Th 7UTC+00
7937Jersey TelecomDi độngJerseyGiờ Jersey01:39 Th 7UTC+00
Trang 1