724 Mã Vùng

Kyzylorda | Kazakhstan

(Kazakh: Қызылорда, Qızılorda), formerly known as Kzyl-Orda (Russian: Кзыл-Орда), Ak-Mechet (Russian: Ак-Мечеть), Perovsk (Russian: Перовск), and Fort-Perovsky (Russian: Форт-Перовский), is a city in south central Kazakhstan, capital of Kyzylorda R..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Kyzylorda
Các thành phố liên kết:Ayteke Bi |  Aral  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ Miền Tây Kazakhstan
Giờ địa phương:Thứ Ba 13:00
Mã Vùng liên quan:721722723725726727

Dữ liệu kinh doanh dành cho 724

Các doanh nghiệp ở 724  - Kyzylorda