Baikonur | Mã Vùng

Mã Vùng tại Baikonur

Các thành phố trong Baikonur


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +7

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
736BaykonyrBaikonurKa-dắc-xtan70000Giờ Kazakhstan (Almaty)14:36 Th 5UTC+06
Trang 1