Kuwait | Mã Vùng

Mã Vùng tại Kuwait


Thành phố đông dân nhất trong Kuwait


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +965

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2224Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2240Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2241Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2242Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2243Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2244Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2245Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2246Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2247Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2248Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2249Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2251Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2252Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2253Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2254Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2255Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2256Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2257Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2258Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2259Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2261Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2262Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2263Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2264Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2265Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2266Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2327Al AḩmadīMuḩāfaz̧at al AḩmadīCô-oét637411Giờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2328Al AḩmadīMuḩāfaz̧at al AḩmadīCô-oét637411Giờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2361Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2362Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2371Al ManqafMuḩāfaz̧at al AḩmadīCô-oét39025Giờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2372Al ManqafMuḩāfaz̧at al AḩmadīCô-oét39025Giờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2376Al ManqafMuḩāfaz̧at al AḩmadīCô-oét39025Giờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2381Al WafrahMuḩāfaz̧at al AḩmadīCô-oét10017Giờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2383Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2384Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2390Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2391Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2392Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2394Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2395Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2396Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2398Al AḩmadīMuḩāfaz̧at al AḩmadīCô-oét637411Giờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2431Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2455Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2456Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2457Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2458Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2461Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
2467Cô-oétGiờ Ả Rập16:22 CNUTC+03
Trang 1Tiếp theo